Управа школе

Славица Зајић Смиљанић

Директор

Маја Гавриловић

Помоћник директора

Администрација школе

Снежана Вукчевић, секретар

Љубица Јанковић, рачуновођа

Драгица Родић, благајник

СтрУчни сарадници

Бранкица Ристановић, психолог

Катарина Гемаљевић, педагог

Боро Рајчевић, социјални радник

 Кристина Петковић, педагошки асистент

 Олга Васић, библиотекарка

Александра Малић, библиотекарка

Разредна настава

Први разред

I/1        Александра Савић

I/2        Александра Средојевић

I/3        Александра Зечевић

I/4        Љерка Цветковић

I/5        Весна Стошић

I/6        Радмила Ђорђевић

I/7       Катарина Мијајловић

 


Други разред    

II/1      Маја Миленковић

II/2      Јелена Ракита

II/3      Драгана Јовановић

II/4      Вања Белецки

II/5      Ана Солар

II/6      Марина Рибаћ

II/7      Горица Ралић Димитријевић

Трећи разред

III/1     Славица Лазић

III/2     Весна Гребовић

III/3     Марина Цупара

III/4     Биљана Ковачевић

III/5     Љиљана Лончар

III/6     Дубравка Бероња

Четврти разред

IV/1     Радојка Продановић Маћешић

IV/2     Славица Радовановић

IV/3     Марина Кончаревић

IV/4     Снежана Додик

IV/5     Аница Глигоријевић

IV/6     Рузмаринка Петровић

Продужени боравак

Микетић Слађана
Сара Стојковић

Предметна настава

Српски језик и књижевност:

Радослава Живановић
Тања Рончевић
Снежана Шипка
Сандра Живановић
Јелена Ковачевић
Наташа Сретеновић
Бојана Божић

Енглески језик:

Татјана Крстајић
Слађана Милетић
Јасмина Васић
Сања Бранисављевић Јованов
Драгана Мијатов

 Руски језик:

Божана Стојановић
Весна Јанковић
Моника Хандађ

Математика:

Божица Малетин
Тихомир Мрдак
Снежана Касемовић
Марија Зејак
Катарина Војиновић
Сања Милојевић

Физика:

Сузана Милетић
Марија Јовановић

Хемија:

Милица Берга
Биљана Алавуковић
Софија Мирковић  

Биологија:

Катарина Тодоровић
Небојша Илић
Анђелка Петровић  

Историја:

Драгица Босанац
Милан Јовановић
Татјана Обрадовић

Географија:

Драгана Галијаш
Жељко Глазер
Александра  Петровић
Тамара Алексић

 Техника и технологија:

Дражен Шипка
Горан Павловић 
Мирјана Боројевић
Ранка Париповић
Јелена Николић Јовановић
Биљана Јанковић  

Информатика и рачунарство:

Никола Ђорић
Јелена Стефановић
Ерика Елевен  

 Ликовна култура:

Ивана Стојковић  
Бојана Бојчић
Ева Гравера  

 Музичка култура:

Ивана Велимировић
Ана Божовић   

 Физичко васпитање:

Славиша Тодоров
Милош Милошевић
Сунчица Андрић
Татјана Петровић
Весна Стојковић

Православни катихизис:

Милорад Алексин
Станиша Уверић 

Исламска веронаука:

Елдин Ашћерић

Грађанско васпитање:

Бојана Божовић

Домаћинство:

Силвија Грковић

Техничко и помоћно особље

Домар школе

Томислав Главина
 
Спремачице

Снежана Гојак
Зорица Вујановић
Драгана Петровић
Станка Ивановић
Татијана Калањ
Биљана Живковић
Радослава Дракулић
Милена Миладиновић
Радојка Ђоба