Управа школе

Дражен Шипка

в.д. директор

Администрација школе

Снежана Вукчевић, секретар

Љубица Јанковић, рачуновођа

Драгица Родић, благајник

Светлана Поповић, административни сарадник

СтрУчни сарадници

Слађана Стоиловић, психолог

Катарина Гемаљевић, педагог

Боро Рајчевић, социјални радник

Кристина Петковић, педагошки асистент

Ива Обрадовић , дефектолог-олигофренолог.

 Олга Васић, библиотекарка

Александра Малић, библиотекарка