Управа школе

Славица Зајић Смиљанић

Директор

Маја Гавриловић

Помоћник директора

Администрација школе

Снежана Вукчевић, секретар

Љубица Јанковић, рачуновођа

Драгица Родић, благајник

Светлана Поповић, административни сарадник

СтрУчни сарадници

Слађана Стоиловић, психолог

Катарина Гемаљевић, педагог

Боро Рајчевић, социјални радник

 Кристина Петковић, педагошки асистент

 Олга Васић, библиотекарка

Александра Малић, библиотекарка