Конкурсну документацију и Позив за подношење понуда који се односе на јавну набавку услуга – “Извођење екскурзије за ученике осмог разреда у школској 2016/2017.години ” ,за потребе Основне школе”Раде Драинац” ЈН .бр.4/2016