Конкурсна документација

Јавне набавке

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ за јавну набавку мале вредности  услуга – Једнодневна екскурзија ученика  од I – VII разреда ЈН бр. 1.2.1/2019 можете видети