Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку радова – реконструкција дела школског дворишта