Обавештење

Јавне набавке

Обавештење о закљученом уговору за ЈН БР 1.2.1/2019 НАБАВКА УСЛУГА – ЈЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА ОД  I ДО VII РАЗРЕДА можете видети