Одговор на постављено питање које се односи на јавну набавку –  извођење екскурзије у школској 2015/16.