Одговор на захтев  за додатним информацијама или појашњењима  конкурсне документације – „набавка  добара-школског намештаја у Основној школи „Раде Драинац“