Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације – извођење екскурзије за ученике осмог разреда у школској 20152016.години