Одговор који се односи на јавну набавку услуга – “Изводјење екскурзије у школској 2016/2017.години” ЈН .бр.2/2017.