Одлука о додели уговора

Јавне набавке

ОДЛУКУ о додели уговора  – у јавној набавци услуга – једнодневнe и дводневне екскурзије ученика од I дo VII разреда, ЈН бр. 1.2.1/2020, можете видети