Одлуку о додели уговора која се односи на јавну набавку добара – “Електрична енергија за потребе Основне школе”Раде Драинац” ЈН .бр.1/2017