Одлуку о додели уговора ЈН БР 1.2.1/2019  НАБАВКА УСЛУГА – ЈЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА ОД I ДО VII разреда можете видети