Одлику о додели уговора за ЈН БР 1.1.1/2019  НАБАВКА ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ можете видети