Одлуку о додели уговора, која се односи на јавну нбаваку добара – „Електрична енергија за потребе Основне школе „Раде Драинац“ ЈН .бр.1/2018