Школа је саграђена 1970. године као издвојено одељење ОШ „Стеван Сремац“. У лето 1976. године почела је самостално да ради под именом ОШ„Вељко Влаховић“. Те прве школске године школа је имала 27 одељења са 258 ученика. Број ученика се константно повећаво тако да је, након 33 године од отварања, школа имала 72 одељења и 1997 ученика.

Јануара 1987. године свечано је отворен новодограђени део зграде са 16 кабинета, читаоницом, салом за представе, зубном ординацијом, амбулантом. Данашњи назив ОШ „Раде Драинац“ школа је добила по значајном српском песнику школске 2005/2006. године. Један број ученика и наставника школске 2010/2011. наставио је школовање и радни однос у новосаграђеној основној школи „Јован Ристић“.

Ученици школе учествују у манифестацији „Радост Европе“ од октобра 2003. године.
Школа је од 16. марта 2008. године укључена у пројекат „Моја школа – школа без насиља“ и већ 2010. године добила је сертификат, тако да од тада, својим сталним активностима превентивно утиче на смањење насиља у школи.

Лична карта школе

 

Корисна површина 4967 m2
Капацитет 1550 ученика, у две смене

Учионице  

Kабинети

15 учионица  за ученике млађих разреда и 13 за ученике старијих разреда, учионицу за одељење ученика са сметњама у развоју, летњу учионицу
за верско и грађанско васпитање, техничко информатичко обазовање,  информатички кабинет

Фискултурна сала

Свечану салу

модерно опремљену велику салу и малу  за ученике млађих разреда
технички опремљену салу са 120 места
Библиотека са читаоницом и делом за наставнике

Канцеларије

Школска кухиња
Стоматолошка ординација

за директора, помоћника директора, психолога, педагога, социјалног радника, педагошког асистента, секретара, административног радника, рачуноводство, зборница за наставнике
са трпезаријом
за ученике школе
Дан школе 16. март, Прву свеску свог часописа “Хипнос“ писац потписује псеудонимом Раде Драинац

У децембру, 2013. године школу је посетио тадашњи министар просвета Томислав Јовановић са представницима Јапанске амбасаде и Просветног прегледа. Приликом посете, уважени гости поклонили су школској библиотеци  значајан број вредних књига.

У оквиру школског развојног плана и пројекта Одржива Еко школа као начин живљења са темом „Знамените личности наше прошлости“, реализован је пролећни карневал, 2015. године. Својом масовношћу, креативношћу и маштовитошћу топло је дочекан од становника Борче. Овај карневал осмишљен је заједничким радом ученика, наставника и родитеља. Шетња ученика улицама насеља унела је нов садржај у живот Борче и изражена је жеља да његово одржавање постане традиција.
У  оквиру програма „Унапређење људске сигурности“ наша школа се укључила у пројекат „Град добрих домаћина“. Ученици и наставници су након посете Пријепољу, Прибоју и Новој Вароши у марту месецу, приредили пријатељски дочек гостима из ОШ „Живко Љујић“ из Нове Вароши. Током боравка у Београду, у мају 2015. године, петнаест ученика Нове Вароши смештено  је код својих другара у Борчи. Они су заједно ишли на излете, такмичили се у спорту, учествовали у различитим радионицама а такође су посетили и знаменитости нашег града. Овај програм финансирао је фонд Уједињених нација за људску сигурност а организатори сусрета су Канцеларија Владе Републике Србије за људска и мањинска права. Том приликом нашу школу су посетиле координаторка Уједињених нација у Србији Ирена Војачкова Соларно и директорка Канцеларија Владе Републике Србије за људска и мањинска права Сузана Пауновић.

rade drainac

У оквиру акције под називом „Зелени траг“, која је покренута 2011. године, сваке године ученик генерације и спортиста генерације засаде дрво у школском дрворишту.
Школа је домаћин такмичења рецитатора, општинског такмичења из књижевности, градског такмичења из биологије и републичког такмичења из свих страних језика.

Континуирано се ради на уређењу ентеријера и екстеријера школе у складу са финансијским средствима, а све у циљу стварања што бољих и пријатнијих услова  за боравак у школи како ученика тако и запослених и родитеља. У претходном периоду извршена је санација санитарних чворова у старом делу зграде, бетониран је плато испред улаза за ученике млађих разреда, изграђена је атлетска стаза и залетиште за скок у даљ, у току је и изградња терена за мали фудбал, реновирана је велика фискултурна сала и библиотека. Урађена је санација крова и ограде у школском дворишту.
Школа је опремљена  савременим системом видео надзора.

Локација школе је веома повољна и обухвата ученике из различитих делова Борче.
Праву афирмацију ученици и школа стичу на јавним приредбама, на нивоу школе, у општини и граду. Ученици школе освојили су многе награде на савезним, републичким и градским такмичењима из свих наставних предмета.