Позив за подношење понуде за јавну набавку услуга извођење екскурзије за ученике осмог разреда у школској 20152016. години