ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, јавна набавка мале вредости Бр. 1.1.1/2020 можете видети и КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ