ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредости услуга (припрема и дистрибуција школског оброка – ручка и ужине за ученике) можете видети и КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ