Објављен ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредости услуге тродневне екскурзије ученика осмог разреда ЈН бр.1.2.2/2019 можете видети