Oбјављен ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредости услуга – једнодневна екскурзија ученика од I дo VII разреда- ЈН бр. 1.2.1/2019 можете видети