ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1.1.1/2019, Конкурсну документацију можете видети