Тродневна екскурзија

Јавне набавке

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ за ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА TРОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА VIII РАЗРЕДА,  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН бр. 1.2.2/2019 можете видети.