Јавне набавке

Позив

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1.1.1/2019, Конкурсну документацију можете видети Конкурсна...

Одлука

Одлику о додели уговора за ЈН БР 1.1.1/2019  НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ можете видети Одлука о додели уговораПреузми

Обавештење

Обавештење о закљученом уговору за  JN BR 1.1.1/2019  НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ можете видети  Обавештење о закљученом...

Позив

Oбјављен ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредости услуга - једнодневна екскурзија ученика од I дo VII разреда- ЈН бр. 1.2.1/2019 можете видети Позив за подношење...

Конкурсна документација

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ за јавну набавку мале вредности  услуга - Једнодневна екскурзија ученика  од I – VII разреда ЈН бр. 1.2.1/2019 можете видети Конкурсна...

Одлука

Одлуку о додели уговора ЈН БР 1.2.1/2019  НАБАВКА УСЛУГА - ЈЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА ОД I ДО VII разреда можете видети Одлука о додели...

Обавештење

Обавештење о закљученом уговору за ЈН БР 1.2.1/2019 НАБАВКА УСЛУГА - ЈЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА ОД  I ДО VII РАЗРЕДА можете видети Обавештење о закљученом...

Позив

Објављен ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредости услуге тродневне екскурзије ученика осмог разреда ЈН бр.1.2.2/2019 можете видети Позив...

Тродневна екскурзија

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ за ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА TРОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА VIII РАЗРЕДА,  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН бр. 1.2.2/2019 можете видети. Конкурсна...

Извештај

Извештај о стручној оцени понуда можете видети ИзвештајПреузми

Одлука

Одлуку о додели уговора можете видети ОдлукаПреузми

Позив

ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредости услуга (припрема и дистрибуција школског оброка – ручка и ужине за ученике) можете видети и КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ Позив за ручак и ужинуПреузми Конкурсна документација...

Позив

ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, јавна набавка мале вредости Бр. 1.1.1/2020 можете видети и КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПозивПреузми Конкурсна...

Позив

ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредости услуга ЈЕДНОДНЕВНЕ И ДВОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ученика од I до VII разреда - ЈН бр. 1.2.1./2020 а КОНКУРЦНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ Конкурсна...

Одлука о додели уговора

ОДЛУКУ о додели уговора  - у јавној набавци услуга – једнодневнe и дводневне екскурзије ученика од I дo VII разреда, ЈН бр. 1.2.1/2020, можете видети Види...