ОШ Раде Драинац Палилула

Јавне набавке

Конкурсна документација

Конкурсна документација

Конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку радова - радови на адаптацији и санацији свлачионица и санитарних чворова уз фискултурну салу Конкурсна...

Конкурсна документација

Конкурсна документација

Конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности ( набавка услуга - извођење наставе у природи ученика другог разреда у школској 20142015. години) Конкурсна...

Позив

Позив

Позив за подношење понуде за јавну набавку услуга извођење екскурзије за ученике осмог разреда у школској 20152016. години...

Позив

Позив

Позив за подношење понуде (извођење наставе у природи)  Позив-за-подношење-понуде-извођење-наставе-у-природиПреузми

Позив

Позив

Позив за подношење понуде ( набавка електричне енергије) Позив-за-подношење-понуде-набавка-електричне-енергијеПреузми

Одговор

Одговор

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације – извођење екскурзије за ученике осмог разреда у школској 20152016.години...

Обавештење

Обавештење

Обавештење о закључењу уговора извођење екскурзије за ученике осмог разреда у школској 20152016. години...

Обавештење

Обавештење

Обавештење о закљученом уговору - набавка за услуге извођења наставе у природи:једнодневна екскурзија за ученике другог разреда  једнодневна-екскурзија-за-ученике-другог-разредаПреузми једнодневна-екскурзија-за-ученике-трећег-разредаПреузми...

Одговор

Одговор

Одговор на захтев  за додатним информацијама или појашњењима  конкурсне документације – „набавка  добара-школског намештаја у Основној школи „Раде Драинац“ ...

Документа

Документа

Документа о јавној набавци (одлука) електричне енергије за потребе школе Одлука струјаПреузми

Документа

Документа

Документа о јавној набавци (позив) електричне енергије за потребе школе Позив за подношење понудеПреузми

Документа

Документа

Документа о јавној набавци електричне енергије за потребе школе Струја јануар 2016Преузми

Позив

Позив

Позив за подношење понуде - извођење екскурзије у школској 2015/16.години ПозивПреузми

Одговор

Одговор

Одговор на постављено питање које се односи на јавну набавку -  извођење екскурзије у школској 2015/16. 0дговорПреузми

Обавештење

Обавештење

Обавештење о закљученом уговору који се односи на набавку електричне енергије за потребе школе  Обавештење о закљученом уговоруПреузми

Конкурсна документација

Конкурсна документација

Конкурсну докумнтацију и позив за подношење понуда које се односе на Јавну набавку радова "Реконструкција дела школског дворишта Позив за подношење...

Одговор

Одговор

Одговор на питање које се односина Јавну набавку радова "Реконструкција дела школског дворишта ОдговорПреузми

Одговор

Одговор

Одговор на захтев  за додатним информацијама или појашњењима  конкурсне документације ОдговорПреузми

Обавештење

Обавештење

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку радова - реконструкција дела школског дворишта ОбавештењеПреузми

Обавештење

Обавештење

Обавештење о закључењу уговора, извођење екскурзије у шк.2015/16.год. Обавештење о закљученом уговоруПреузми

Одлука

Одлука

Одлуку о додели уговора која се односи на реконструкцију школског дворишта ОдлукаПреузми

Обавештење

Обавештење

Обавештење о закључењу уговора које се односи на реконструкцију дела шоклског дворишта ОбавештењеПреузми

Конкурсна документација и позив

Конкурсна документација и позив

Конкурсну документацију и Позив за подношење понуда који се односе на јавну набавку услуга - "Извођење екскурзије за ученике осмог разреда у школској 2016/2017.години " ,за потребе Основне школе"Раде Драинац" ЈН .бр.4/2016  Конкурсна документацијаПреузми...

Одлука

Одлука

Одлуку о додели уговора која се односи на јавну набавку услуга - "Извођење екскурзије за ученике осмог разреда у школској 2016/2017.години " ,за потребе Основне школе"Раде Драинац" ЈН .бр.4/2016. можете погледати овдеОдговор на постављено питање који се односи на...

Обавештење

Обавештење

Обавештење о закљученом уговору које се односи на јавну набавку услуга - "Извођење екскурзије за ученике осмог разреда у школској 2016/2017.години " ,за потребе Основне школе"Раде Драинац" ЈН .бр.4/2016. Обавештење о закљученом...

Позив

Позив

Позив за подношење понуде, која се односи на јавну набавку добара - "Електрична енергија за потребе Основне школе"Раде Драинац" ЈН .бр.1/2017. позив за подношење...

Конкурсна документација

Конкурсна документација

Конкурсну документацију која се односи на јавну набавку добара - "Електрична енергија за потребе Основне школе"Раде Драинац" ЈН .бр.1/2017. Конкурсна документација -...

Одлука

Одлука

Одлуку о додели уговора која се односи на јавну набавку добара - "Електрична енергија за потребе Основне школе"Раде Драинац" ЈН .бр.1/2017...

Обавештење

Обавештење

Обавештење о закљученом уговору које се односи на јавну набавку добара - "Електрична енергија за потребе Основне школе"Раде Драинац" ЈН .бр.1/2017, Обавештење о закљученом...

Конкурсна документација

Конкурсна документација

Конкурсну документацију којa се односи на јавну набавку услуга - "Извођење екскурзије у школској 2016/2017.години" ЈН .бр.2/2017 Конкурсна документација...

Позив

Позив

Позив за подношење понуда које се односе на јавну набавку услуга - "Извођење екскурзије у школској 2016/2017.години" ЈН .бр.2/2017 Позив за подношење понуда за...

Одговор

Одговор

Одговор који се односи на јавну набавку услуга - "Изводјење екскурзије у школској 2016/2017.години" ЈН .бр.2/2017. ОдговорПреузми

Одлука

Одлука

Одлуку о додели уговора која се односи на јавну набавку услуга - "Извођење екскурзије у школској 2016/2017.години"за потребе Основне школе"Раде Драинац" ЈН .бр.2/2017  Одлука о додели...

Обавештење

Обавештење

Обавештење о закљученом уговору који се односи на јавну набавку услуга - "Извођење екскурзије у школској 2016/2017.години" ЈН .бр.2/2017.  Обавештење о закљученом...

Конкурсна документација

Конкурсна документација

Конкурсну документацију која се односи на јавну набавку за "Извођење екскурзије за ученике осмог разреда у школској 2017/18.години", ЈН.бр.3/2017  Конкурсна...

Позив

Позив

Позив за подношење понуда која се односи на јавну набавку за "Извођење екскурзије за ученике осмог разреда у школској 2017/18.години", ЈН.бр.3/2017 Позив за подношење...

Позив

Позив

Позив за подношење понуде за набавку  рачунарске опреме и материјала ОШ „Раде Драунац“ ПозивПреузми

Одлука

Одлука

Одлуку о додели уговора о набавци рачунарске опреме и материјала ОШ „Раде Драунац“ Одлука о додели уговораПреузми

Одлука

Одлука

Одлуку о додели уговора која се односи на јавну набавку услуга - "Извођење екскурзије за ученике осмог разреда у школској 2017/2018.години" ЈН .бр.3/2017 Одлука о додели...

Обавештење

Обавештење

Обавештење о закљученом уговору које се односи на јавну набавку услуга - "Извођење екскурзије за ученике осмог разреда у школској 2017/2018.години" ЈН .бр.3/2017.  Обавештење о закљученом...

Конкурсна документација

Конкурсна документација

Конкурсну  документацију, која се односи на јавну набавку добара - "Електрична енергија за потребе Основне школе "Раде Драинац" ЈН .бр.1/2018  Конкурсна...

Позив

Позив

Позив за подношење понуда, који се односе на јавну набавку добара - "Електрична енергија за потребе Основне школе "Раде Драинац" ЈН .бр.1/2018  Позив за подношење...

Обавештење

Обавештење

Обавештење о закључењу уговора које се односи на јавну набавку добара - Електрична енергија за потребе Основне школе "Раде Драинац" ЈН .бр.1/2018 Обавештење о закљученом...

Позив

Позив

Позив за подношење понуда за јавну набавку: Извођење екскурзије у школској 2017/2018.години , ЈН бр.2/2018 Позив за подношење понудаПреузми

Одлука

Одлука

Одлуку о додели уговора за јавну набавку: Извођење екскурзије у школској 2017/2018.години , ЈН бр.2/2018. Одлука о додели уговораПреузми

Обавештење

Обавештење

Обавештење о закљученом уговору  за јавну набавку: Извођење екскурзије у школској 2017/2018.години , ЈН бр.2/2018.  Обавештење о закљученом...

Позив

Позив

Позив за подношење понуда који се односи на јавну набавку услуга - "Тродневна екскурзија ученика осмог разреда" ЈН .бр.1.2.2/2018 Позив за поднешење...

Одлука

Одлука

Одлуку о додели уговора који се односи на јавну набавку услуга - "Тродневна екскурзија ученика осмог разреда" ЈН .бр.1.2.2/2018 можете погледати Одлука о додели...

Одлука

Одлука

Одлуку о измени уговора у поступку јавне набавке мале вредности услуга - Тродневна екскурзија ученика осмих разреда - ЈН.бр.1.2.2/2018 можете погледати Одлука о измени...

Позив

Позив

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1.1.1/2019, Конкурсну документацију можете видети Конкурсна...

Одлука

Одлука

Одлику о додели уговора за ЈН БР 1.1.1/2019  НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ можете видети Одлука о додели уговораПреузми

Обавештење

Обавештење

Обавештење о закљученом уговору за  JN BR 1.1.1/2019  НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ можете видети  Обавештење о закљученом уговоруПреузми

Позив

Позив

Oбјављен ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредости услуга - једнодневна екскурзија ученика од I дo VII разреда- ЈН бр. 1.2.1/2019 можете видети Позив за подношење...

Конкурсна документација

Конкурсна документација

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ за јавну набавку мале вредности  услуга - Једнодневна екскурзија ученика  од I – VII разреда ЈН бр. 1.2.1/2019 можете видети Конкурсна...

Одлука

Одлука

Одлуку о додели уговора ЈН БР 1.2.1/2019  НАБАВКА УСЛУГА - ЈЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА ОД I ДО VII разреда можете видети Одлука о додели...

Обавештење

Обавештење

Обавештење о закљученом уговору за ЈН БР 1.2.1/2019 НАБАВКА УСЛУГА - ЈЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА ОД  I ДО VII РАЗРЕДА можете видети Обавештење о закљученом...

Позив

Позив

Објављен ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредости услуге тродневне екскурзије ученика осмог разреда ЈН бр.1.2.2/2019 можете видети Позив...

Тродневна екскурзија

Тродневна екскурзија

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ за ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА TРОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА VIII РАЗРЕДА,  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН бр. 1.2.2/2019 можете видети. Конкурсна...

Позив

Позив

ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредости услуга (припрема и дистрибуција школског оброка – ручка и ужине за ученике) можете видети и КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ Позив за ручак и ужинуПреузми Конкурсна документација...

Позив

Позив

ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, јавна набавка мале вредости Бр. 1.1.1/2020 можете видети и КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПозивПреузми Конкурсна...

ПОЗИВ

ПОЗИВ

ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредости услуга ЈЕДНОДНЕВНЕ И ДВОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ученика од I до VII разреда - ЈН бр. 1.2.1./2020 а КОНКУРЦНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ Конкурсна...

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора

ОДЛУКУ о додели уговора  - у јавној набавци услуга – једнодневнe и дводневне екскурзије ученика од I дo VII разреда, ЈН бр. 1.2.1/2020, можете видети Види...