Важни телефони

директор    Тел. 20 – 85 – 414  помоћник директора    Тел. 33 – 25 – 400 секретар  Тел. 33 -22 – 950 osdrainac@mts.rs рачуноводство  osraded@ptt.rs Тел. 29 – 80 - 311 стручни сарадници Тел. 33 – 25 - 368  психолог  ...