Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 46/2019 и 104/2020. Члан 1. Овим правилником утврђује се Протокол поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и...