SCHOOL CHALLENGE

У току другог полугодишта 2023/2024. године реализује се заједнички пројекат две борчанске школе - ,,Раде Драинац'' и ,,Јован Ристић'' а под вођством наставница енглеског језика Јасмине Васић и Емине Милошевић. Пројекат се реализује у оквиру интернационалног конкурса...

Пројекат „Активни а млади“

Гости наше школе били су чланови  Удружења учесника омладинских радних акција, СОРАС. Они су нам представили пројекат „Активни а млади“ чији је  циљ упознавање ученика са могућностима за креативно провођење слободног времена и волонтирањем младих на заштити животне...

Пројекат „За чистоту језика“

Наша школа учествовала је  у међушколском пројекту за промоцију писмености и развијање језичке културе „За чистоту језика“ у организацији Просветне заједнице „СвеЗнање“. Основни циљ пројекта је неговање чистоте језика у говорном, писаном и електронском виду. Намењен...

Пролећни карневал

У оквиру школског развојног плана и пројекта Одржива Еко школа као начин живљења са темом „Знамените личности наше прошлости“, реализован је пролећни карневал, 2015. године. Својом масовношћу, креативношћу и маштовитошћу топло је дочекан од становника Борче. Овај...

Пројекти тима за предузетништво и међупредметне компетенције

Тим за предузетништво и међупредметне компетенције оформљен је 2018/2019. године у циљу стварања услова за реализацију предузетништва у школи.  Први пројекат, под називом „Загризи здраво“ реализован је у периоду од 18. 3  – 08.04. 2019. год. . Реализација пројекта је...

Ученици мигранти у нашој школи

Министарство просвете науке и технолошког развоја и UNICEF-а Пројекат : „Подршка образовним установама у интеграцији ученика и деце миграната/избеглица/ тражиоца азила на територији Републике Србије“ - Укључивање у формално образовање деце избеглица/миграната -...