Поштовани родитељи на овој страни можете наћи све детаље о осигурању ученика за школску 2023/2023. годину: изабрану осигуравајућу кућу, премије осигурања и детаље полисе. ПОНУДА ОСИГУРАЊА УПУТСТВО ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ ТАБЕЛА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРОЦЕНТА ТРАЈНОГ ГУБИТКА ОПШТЕ...