Бесплатни уџбеници 2023/2024. година

Министарство просвете планира да, у складу са Одлуком Владе Републике Србије, 05 Број: 401-2079/2023 од 16.03.2023. године, обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета (у даљем тексту: уџбеници) које су школе изабрале да користе у...

Осигурање ученика

Поштовани родитељи на овој страни можете наћи све детаље о осигурању ученика за школску 2023/2023. годину: изабрану осигуравајућу кућу, премије осигурања и детаље полисе. ПОНУДА ОСИГУРАЊА УПУТСТВО ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ ТАБЕЛА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРОЦЕНТА ТРАЈНОГ ГУБИТКА ОПШТЕ...