Обавештење о упису ученика у први разред за 2023/2024. годину

У први разред основне школе уписују се деца која до 1. септембра 2023. имају најмање 6 година и 6 месеци а највише 7 година и 6 месеци, односно деца рођена од 1. марта 2016. до 28. фебруара 2017. У први разред могу да се упишу, под посебним условима и деца која до...

Како да упишете дете у школу електронски

Поштовани родитељи, Родитељу или другом законском заступнику деце која су стасала за упис у први разред основне школе  омогућено је да искажу интересовање за упис детета у одређену школу и то личним одласком у школу или да електронским путем дефинишу датум уписа...