Ученички парламент Разумевање места и улоге Ученичког парламента за демократско функционисање друштва Указивање на значај доброг информисања о Ученичком парламенту за његово функционисање Ученички парламент је законом загарантована формална институција која учени­цима...