Позив

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1.1.1/2019, Конкурсну документацију можете видети Конкурсна...

Одлука

Одлику о додели уговора за ЈН БР 1.1.1/2019  НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ можете видети Одлука о додели уговораПреузми

Обавештење

Обавештење о закљученом уговору за  JN BR 1.1.1/2019  НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ можете видети  Обавештење о закљученом...

Позив

Oбјављен ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредости услуга - једнодневна екскурзија ученика од I дo VII разреда- ЈН бр. 1.2.1/2019 можете видети Позив за подношење...

Конкурсна документација

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ за јавну набавку мале вредности  услуга - Једнодневна екскурзија ученика  од I – VII разреда ЈН бр. 1.2.1/2019 можете видети Конкурсна...

Одлука

Одлуку о додели уговора ЈН БР 1.2.1/2019  НАБАВКА УСЛУГА - ЈЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА ОД I ДО VII разреда можете видети Одлука о додели...