У циљу развијања еколошке свести код ученика и значају рециклаже, чланови еколошке секције су имали здатак да од отпадних материјала направе просторни план свог насеља. У изради маката ученици су показали велику креативност, отпадним предметима дали нову употребну...