Предметни наставници, у договору са ученицима, реализују припремну наставу за завршни испит по унапред утврђеним терминима.