Eколошка секција одељења 2-2

Еколошка секција, Ученици, Ученичке секције

У циљу развијања еколошке свести код ученика и значају рециклаже, чланови еколошке секције су имали здатак да од отпадних материјала направе просторни план свог насеља. У изради маката ученици су показали велику креативност, отпадним предметима дали нову употребну вредност и на тај  начин схватили значај рециклирања.

Радове можете погледати у галерији у наставку текста.