Обавештење о упису ученика у први разред за 2023/2024. годину

Упис првака

У први разред основне школе уписују се деца која до 1. септембра 2023. имају најмање 6 година и 6 месеци а највише 7 година и 6 месеци, односно деца рођена од 1. марта 2016. до 28. фебруара 2017.

У први разред могу да се упишу, под посебним условима и деца која до   31. августа 2023. године пуне 6 до 6 година и 6 месеци, односно рођена од 1. марта до 31. августа 2017.

Упис детета у први разред Основне школе „Раде Драинац“ може да се изврши:

  1. Електрoнским путем преко апликације еУпис/услуга еЗаказивање термина за упис и тестирање детета, почев од 1. 4. 2023. године до 31. 5. 2023. у ком случају родитељ или др. законски заступник бира термин за тестирање и упис ученика, а уколико не постоји могућност да се то реализује из било ког разлога.
  2. Позивањем школе на тел.број 3322-950 и то: понедељком, уторком, четвртком и петком од 8.00 до 13.00 часова и средом од 13.00 до 18.00 часова.
  3. Путем мејл адресе skola@osradedrainac.edu.rs или
  4. Лично-доласком у школу и након истека рока рада апликације еУпис/услуга еЗаказивање термина за упис и тестирање детета.

Да би се заказивање успешно извршило потребно jе да се припреми јединствени матични број детета и родитеља.

Родитељи приликом уписа не доносе папирна документа, осим Потврде о здравственој способности детета за полазак у школу издате од приватног лекара.

За све информације, питања и недоумице у вези са еЗаказивањем термина за упис и тестирање детета родитељи се могу обратити Министарству просвете, науке и технолошког развоја на контакт телефон 011/7350-557

 

Уколико родитељи имају потребу за коришћењем продуженог боравка, приликом уписа подносе одговарајућу пријаву предвиђену Правилником о упису ученика у продужени боравак.