Продужени боравак 2022/2023

Продужени боравак

Од септембра 2019. године у школи је организована настава у продуженом боравку за ученике 1. разреда. Школске 2022/23. године уписано је 60 ученика, подељени су у две групе које воде наставнице разредне наставе Слађана Микетић и Сара Стојковић.

Рад у продуженом боравку се организује по плану распореда дневних активности и према препоруци Министарства  просвете, науке и технолошког развоја.

У продуженом боравку ученици раде домаће задатке, вежбају и обнављају градиво, учествују у математичкој, драмској, рецитаторској, ликовној, спортској и музичкој радионици.

Ученици свакога дана значајан део времена проводе у школском дворишту. У физичким и друштвеним активностима, на чистом ваздуху и сунцу, уче се међусобном уважавању и толеранцији.

Ученици добијају сва три оброка у трпезарији, по сменама и у одређено време.

Радно време боравка је од 7:00 до 17:00h

РАСПОРЕД ДНЕВНИХ АКТИВНОСТИ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ  ЗА ШКОЛСКУ 2022//2023.

ВремеАктивностиВремеАктивности
07:00-07:30 Пријем ученика11:00-11:50Пријем ученика
07:30-08:15Ужина12:00-13:00 Ручак
08:15-10:00Самостални рад ученика (часови учења-домаћи задатак)13:00-14:00Боравак на сунцу и чистом ваздуху
10:00-11:00Боравак на сунцу и чистом ваздуху14:00-1500Самостални рад ученика (часови учења-домаћи задатак)
15:00-15:20Ужина
11:00-11:50Слободне активности 15:20-16:00Самостални рад ученика (часови учења-домаћи задатак)
16:15- 17:00Слободне активности
12:00-13:00Ручак - одлазак на часове 17:00Одлазак ученика