Пројекат „За чистоту језика“

Пројекти

Наша школа учествовала је  у међушколском пројекту за промоцију писмености и развијање језичке културе „За чистоту језика“ у организацији Просветне заједнице „СвеЗнање“.

Основни циљ пројекта је неговање чистоте језика у говорном, писаном и електронском виду. Намењен је основним и средњим школама, свим узрастима ученика. Добробит од учешће у овом пројекту за ученике је могућност да освеже језичка знања, открију и утврде нова сазнања општекултурне природе, да развију свест и стратегију чувања језичке чистоте и правописних норми.

Прва фаза  пројекта подразумевала је посету изложби карикатура Бојана Јокановића „Сизиф у борби за чистоту језика и правопис” која је била постављена у школској библиотеци  седам раднх дана, у марту 2019. године. У том периоду, уз стручно вођење библиотекарке, изложбу је, у пратњи учитеља, наставника српског језика, ликовне културе и одељењских старешина, посетило 30 одељења (од 3. до 8. разреда), око 900 ученика. Изложба је побудила велико интересовање и ученика и наставника. Приказане карикатуре језичких недоумица омогућиле су да ученици на лак, јасан и допадљив начин сагледају своје грешке и разреше многе дилеме, а наставницима пружила могућност за додатна објашњења правописних правила.

Пошто су погледали изложбу, ученици су у свакодневним ситуацијама, уз сугестије и помоћ наставника, тражили најчешће грешке и проналазили оригинална решања за њихово представљање. Судећи по броју и квалитету пристиглих радова, изложба је инспирисала  наше ученике да наставе креативну борбу за правопис и на тај начин учествују у другој фази пројекта – организација изложбе ученичких радова у школи. Изложба најбољих радова била је постављена на паноима на галерији и испред учионица млађих разреда. Реализација пројекта је завршина у јуну 2019. године.

Велики број ученичких радова  показује оправданост и вредност учешћа у овом пројекту.

Пројекат је оправдао циљ јер су ученици применили знање у ситуацијама које нису реплике ситуације у којој је знање усвојено, већ различите, нове ситуације, а они су истражујући стварали нове продукте, дакле оправдали су, на веома високом креативном нивоу, постављење у ситуације које траже истовремену употребу предметних и међупредметних компетенција.