Пројекти тима за предузетништво и међупредметне компетенције

Пројекти

Тим за предузетништво и међупредметне компетенције оформљен је 2018/2019. године у циљу стварања услова за реализацију предузетништва у школи. 

Први пројекат, под називом „Загризи здраво“ реализован је у периоду од 18. 3  – 08.04. 2019. год. . Реализација пројекта је кроз разноврсне (мултимедијалне, креативне, хуманитарне, еколошке и др.)  активности удружила ученике и наставнике, родитеље, запослене у школи и предузетнике локалне заједнице у развијању међупредметних компетенција и предузетништва код ученика наше школе. 

Од тада је реализовано више пројеката као што су  Новогодишњи базар, Поново у употреби јер стварно вреди, Дечији туристички водич кроз моје место и околину,  Занимање (пекар, посластичар), Ћелија,  Књига за библиотеку, Ковчег пун књижевника, уређење кабинета Енглеског језика, Словенска митологија у уметности и историји, уз збирку приповедака “Каљави коњ” Весне Алексић.

Чланови Тима за предузетништво и међупредметне компетенције школске 2020/2021. год су: 

Славица Зајић Смиљанић – директор,

Александра Савић – координатор,

Јелена Цвејић – педагог,

Весна Стошић – професор разредне наставе.