Важни телефони

директор

Тел. 20 – 85 – 414

помоћник директора

Тел. 33 – 25 – 400

секретар

Тел. 33 -22 – 950

skola@osradedrainac.edu.rs

 

рачуноводство

Тел. 29 – 80 – 311

osraded@ptt.rs

sefracunovodstva@osradedrainac.edu.rs

 

стручни сарадници

Тел. 33 – 25 – 368

психолог

brankicaristanovic@gmail.com

педагог

katarina.gemaljevic@gmail.com

педагошки асистент

petkovickristina@gmail.com

социјални радник

библиотека

Тел. 33 – 25 – 368

biblioteka.os.r.drainac@gmail.com

Лице за заштиту података о личности

Маја Гавриловић

Ковиловска 1

skola@osradedrainac.edu.rs

Тел. 33 – 25 – 400