Видео упутство за употребу идентификационих образаца број 41

Вести, Новости, Обавештење

На линку у тексту, налази се видео упутство које се односи на реализацију пробног завршног испита, и то на употребу идентификационих образаца број 41.

 Видео упутство за употребу обрасца 41

Uputstvo za obrazac 

Потребно је да се са овим упутством упознају директори, одељењске старешине, дежурни наставници и ученици.

Од велике је важности да се поступа у складу са предвиђеним процедурама, имајући у виду да ће искуство стечено у реализацији пробног завршног испита бити од важности за утврђивање коначне процедуре која ће се примењивати на завршном испиту.

Свим ученицима желимо успешан предстојећи пробни испит.