Активности у циљу подршке деци

Вести, Обавештење

Наставнице Јасмина Васић (енглески језик) и Сандра Живановић (српски језик) ће уз помоћ Ученичког парламента организовати низ активности у циљу подршке деци, колегама и родитељима у овим трагичним тренуцима који морају на неки начин бити обрађени и прихваћени. Ово је оквирни план а детаљни, по данима и врсти радионица, биће објављен у уторак након састанка Ученичког парламента.
Позивамо све ученике, колеге и родитеље да својим предлозима за врсту активности допринесу што бољој реализацији ове подршке.
Планирано је да организујемо кутак за подршку који би функционисао по принципу:
– разговора са наставницима, вршњацима и ученицима старијих разреда о ситуацији у којој смо се сви нашли, о превазилажењу страхова, о препознавању знакова насиља и слично
– ликовних и литерарних радионица на тренутне и слободне теме уз анализу радова
– гледања тематских филмова о сазревању, толеранцији, вршњачком насиљу уз обавезну дискусију након филма
– читања прилагођених одломака књижевних дела и анализе кроз призму новонасталих околности
– играња друштвених игара за време одмора и/или часова замене у случају одсуства наставника
– недељних састанака Парламента и усвајања нових предлога везаних за вршњачку подршку
Предлог који нам је стигао са стране је посета азилу за незбринуте животиње што би требало да допринесе јачању емаптије према свим живим бићима па молим све који имају неки контакт са сличним организацијама да се јаве приватном поруком.
У ове активности ће бити укључени сви запослени школе током радног дана (на одморима, часовима, паузама, током отворених врата и слично) и још једном позивамо све који прате страницу да дају конструктивне предлоге које можемо укључити у овај план.