Ја кажем сан, 

Ви кажете слобода;

Једно и друго је Тихи океан 

И пена иза пароброда.