Школски одбор

Uncategorized

Чланови Школског одбора

  Представник  локалне самоуправе  Представник Савета родитељиЧлан колектива
  Марија Дрманић  Тамара МитровићРадослава Живановић
  Војиславка Вукадиновић  Ненад БогдановићДражен Шипка
  Данијела Стевановић  Ана ДосковићНебојша Илић

Школски одбор представља орган управљања у школи и  има девет чланова.
Мандат чланова Школског одбора траје четири године.
Поступак за именовање нових чланова покреће се најкасније два месеца пре истека мандата претходног одбора.  Председник се бира већином гласова свих чланова.
Школски одбор чине: три представника Наставничког већа, односно запослених у школи, три представника Савета родитеља и три представника јединице локалне самоуправе.