Чланови Школског одбора

  Представник  локалне самоуправе  Представник Савета родитељиЧлан колектива
  Марија Дрманић  Тамара МитровићРадослава Живановић
  Војиславка Вукадиновић  Ненад БогдановићДражен Шипка
  Данијела Стевановић  Ана ДосковићНебојша Илић

Школски одбор представља орган управљања у школи и  има девет чланова.
Мандат чланова Школског одбора траје четири године.
Поступак за именовање нових чланова покреће се најкасније два месеца пре истека мандата претходног одбора.  Председник се бира већином гласова свих чланова.
Школски одбор чине: три представника Наставничког већа, односно запослених у школи, три представника Савета родитеља и три представника јединице локалне самоуправе.