Школски одбор

Uncategorized

Чланови Школског одбора

Представник  локалне самоуправе   Представник Савета родитељи Члан колектива
 Војиславка Вукадиновић Александар Милошевић Радослава Живановић
  Микан Цветковић Бојан Нешковић Дражен Шипка
  Данијела Стевановић   Светлана Ђукић Небојша Илић


Школски одбор представља орган управљања у школи и има девет чланова.
Мандат чланова Школског одбора траје четири године.
Поступак за именовање нових чланова покреће се најкасније два месеца пре истека мандата претходног одбора. Председник се бира већином гласова свих чланова.
Школски одбор чине: три представника Наставничког већа, односно запослених у школи, три представника Савета родитеља и три представника јединице локалне самоуправе.

Председник школског одбора је Александар Милошевић.

Заменик председника школског одбора је Небојша Илић.

Пословник о Школском одбору можете погледати овде.