Школски одбор

Чланови Школског одбора Представник  локалне самоуправе   Представник Савета родитељи Члан колектива  Војиславка Вукадиновић Александар Милошевић Радослава Живановић   Микан Цветковић Бојан Нешковић Дражен Шипка   Данијела Стевановић   Светлана Ђукић Небојша Илић...

Почетак школске године

Први радни дан нове школске године је понедељак 2.9.2019. и то према следећем распореду:  непарна (плава) смена - пре подне од 7:30 парна (црвена) смена - после подне од 13:30  Срећан почетак нове школске...

Обавештење

Школска 2018/2019. година почиње у понедељак 3. септембра 2018. године Плава смена - пре подне од 7:30 Црвена смена - по подне од 13:30

Одлука

Одлука

Одлуку о додели уговора, која се односи на јавну нбаваку добара - "Електрична енергија за потребе Основне школе "Раде Драинац" ЈН .бр.1/2018  Одлука о додели...

Школски одбор

Kојим питањима се бави Школски одбор? доноси статут, правила понашања у школи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада и усваја извештај о њиховом остваривању,...