Лична карта

Корисна површина 4967 m2
Капацитет 1523 ученика, 55 одељења, две смене
Учионице 15 учионица за ученике млађих разреда и 13 за ученике старијих разреда, летњу учионицу
Кабинети за верско и грађанско васпитање, техничко информатичко образовање, информатички кабинет
Фискултурна сала модерно опремљену велику салу и малу за ученике млађих разреда
Свечану салу технички опремљену салу са 120 места
Библиотека са читаоницом и делом за наставнике
Канцеларије за директора, помоћника директора, психолога, педагога, социјалног радника, педагошког асистента, секретара и административног радника, рачуноводство, зборница за наставнике
Школска кухиња са трпезаријом
Стоматолошка ординација за ученике школе
Дан школе 16. март, Прву свеску свог часописа „Хипнос“ писац потписује псеудонимом Раде Драинац