Распоред школског звона можете погледати у наставку објаве.


Час по редуПре поднеПосле подне
1.7.30 – 8.15 13.30 – 14.15
2.8.20 – 9.05 14.20 -15.05
3. 9.52 – 10.10 15.25 – 16.10
4.10.15 – 11.00 16.15 – 17.00
5. 11.05 – 11.50 17.05 – 17.50
6. 11.55 – 12.40 17.55 – 18.40
7.12.45 – 13.2018.45 -19.30