Распоред писаних провера за школску 2023/24. годинy

Распореде за I полугодиште по разредима можете погледати у следећим документима: – За први разред овде. – За други разред овде. – За трећи разред овде. – За четврти разред овде. – За пети разред овде. – За шести разред овде. –...

Завршни испит

Завршни испит полажу сви ученици који завршавају осми разред основног образовања и васпитања, као и одрасли који стичу основно образовање у складу са законом којим се уређује образовање одраслих (у даљем тексту: одрасли). Завршни испит полаже се 21, 22. и 23. јуна...