Пробни завршни испит

Завршни испит, Обавештење

АКТИВНОСТИ ЗА ПЕТАК 22.3.2024. ГОДИНЕ

Од 9:00 – 11:30 часова спортски дан за ученике од I – VII разреда црвене смене.

Од 12:00 – 14:00 часова ПРОБНИ ЗАВРШНИ ТЕСТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ за ученике VIII разреда

Од 14:30 – 17:00 часова спортски дан за ученике од I до VII разреда плаве смене.

За ученике од I до IV разреда задужени наставници за организацију спортског дана су Горица Ралић Димитријевић и Александар Зајић, а за ученике од V до VII разреда наставници физичког васпитања.

АКТИВНОСТИ ЗА СУБОТУ 23.3.2024. ГОДИНЕ

Од 9:00 – 11:00 часова ученици осмог разреда ће решавати

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА.

Од 11:30 – 13:30 часова ученици осмог разреда ће решавати

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ТЕСТ из изабраног предмета.

Пробни испит је прилика да се ученици упознају са редоследом корака, обавезама и правима у вези са завршним испитом. На пробном испиту ученици ће имати прилику да на непознатим задацима провере своје знање о одређеној области предмета. Неопходно је да ученици понесу ђачку књижицу са залепљеном фотографијом.

Списак прибора за рад:

За српски језик – графитна оловка, хемијска оловка и гумица;

За математику – графитна оловка, хемијска оловка,гумица, троугао, лењир и шестар;

За изабрани предмет – графитна оловка, хемијска оловка и гумица.

Од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.

PDF верзију документа можете погледати овде.