Библиотека

У првим годинама рада школе, простор једне учионице у приземљу био је намењен библиотеци. Посао библиотекара обављала је Милица Драгић, чијом заслугом је уређен простор и набављен значајан број нових књига неопходних за функционисање библиотеке, о чему сведоче прве књиге инвентара из 1976. године.

Повећање броја одељења школске 2009/2010. године довело је до преласка са кабинетске на наставу – једно одељење – једна учионица. Променом система наставе, библиотека за свој простор добија учионицу на спрату, као простор за читаоницу и две просторије поред ‒ за лектирно одељење. Тих година број инвентарних  јединица библиотечке грађе је 16500.

Почетком септембра 2015. године школа је уложила сопствена средства у реновирање библиотечког простора. Пробијањем једног дела зида у читаоници повезане су све три просторије у једну мултифункционалну целину, цео простор је окречен и великим делом је обновљен намештај.

 

Библиотека данас

Након реновирања, библиотека, површине 88 м², састоји се од три просторије које су функционално повезане и које стварају могућност за неометано одвијање различитих активности у исто време.

У првој просторији библиотеке, у којој је смештен највећи део књижног фонда, налази се обавезна и изборна лектира, као и књиге из необавезне лектире: савремени аутори и класици. Књигама се слободно приступа, уз јасне обележиваче, па ученици сами могу пронаћи жељену књигу. Картотека ученика, наставника и осталих радника школе налази се на столу у централном делу ове просторије.

Функционално уређен и добро опремљен простор читаонице, површине 55 м², пружа велике могућности за реализацију различитих програма. Читаоница има 35 места, 7 столова, чији се распоред може променити у зависности од потреба, интерактивну таблу, видеобим, рачунар и мултифункционални штампач. У читаоници се налазе референсне збирке за млађе и старије ученике, приручници из свих научних области, књиге на енглеском и руском језику, часописи. Посебно место заузимају сабрана дела Радета Драинца и поклон књиге амбасаде Јапана. Свим књигама у читаоници се слободно приступа, што олакшава коришћење.

Опремљеност библиотеке савременим наставним средствима омогућава  одржавање часова редовне наставе, што један број наставника радо користи. Простор читаонице користи се за реализацију различитих  активности: презентације, радионице, изложбе, сајмови, сусрети, семинари, стручни састанци, припреме за такмичења. Посебно радује чињеница да ученици проводе слободно време у  читаоници.

Трећа  просторија у библиотеци организована је као одељење за наставнике. У њој је смештена стручна литература, књиге из психологије, педагогије, методике наставе и страна књига, белетристика. Наставници ову просторију користе за индивидуални или рад са мањом групом ученика.

 

Фонд

Књижни фонд библиотеке формиран је на основу потреба редовне наставе, ваннаставних активности, културне и уметничке потребе ученика и наставника, као и стручног усавршавања запослених.

Након ревизије књижног фонда 2015. године, стварно стање фонда било је 4.593 библиотечке јединице. Средствима школе и средствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја приступило се озбиљном обнављању фонда. Код набавке нових књига, приоритет је био обезбеђивање довољног броја примерака обавезне и изборне лектире за све разреде, искључиво  у тврдом повезу.  У циљу мотивисања ученика за развијање читалачких навика, набављен је велики број актуелних наслова домаће и стране књижевности. Референсна збирка обогаћена је енциклопедијама, приручницима и речницима из свих научних области. На основу анкете и анализе потреба наставника за стручном литературом, обновљен је и стручни фонд.

У току протекле три године, за школску библиотеку су набављене 1.943 књиге па је данас број књига 6460. Структуру књижног фонда чине лектире 60%, белетристика за ученике и наставнике 20%, референсна збирка 10% и стручна литература 10%.

Све књиге у библиотеци смештене су по УДК систему и у слободном су приступу за кориснике.

Послове библиотекара обављале су: Милца Драгић, Маријана Ћурчин, Кадивка Пешић, Тамара Панић Милошевић и Александра Малић. Од 2015. године у библиотеци ради Олга Васић, а од 2018. и Александра Малић.

 

Васпитно образовни рад

Захваљујући створеним условима и доброј сарадњи наставника и библиотекара успостављена је пракса одржавања наставе у библиотеци.

У циљу промовисања читања  и упознавања ученика са услугама које пружа библиотека, библиотекар одржава часове из програма обуке ученика за коришћење библиотеку у свим одељењима млађих разреда. Ученици се мотивишу да библиотеку доживљавају као место где могу добити све информације о књигама, подршку у истраживању различитих извора, правилном коришћењу информација и стручну помоћ библиотекара у изради задатака. 

У сарадњи са одељењским старешинама 5. разреда, на часовима ЧОС-а, реализују се  радионице из програма „Буквар толеранције“. То је програм неформалног мировног образовања намењен ученицима од девет до дванаест година одобрен од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 2003. године, чији циљ је развијање међусобне сарадње, толеранције и  равноправности међу ученицима.

Добро опремљена библиотека, богат фонд и пријатно радно окружење у којем се подржава индивидуални, тимски и групни рад, утиче да ученици радо бирају библиотеку као место где ће учити, истраживати, израђивати презентације, припремати се за такмичења.

 

Библиотечкa секција

Послови ревизије фонда и реновирање библиотеке завршени су у веома кратком року (око два месеца) захваљујући несебичној и волонтерској помоћи великог броја ученика. Ученици су тада  имали прилику да се упознају са различитим пословима везаним за библиотечку делатност:  методама ревизије, смештаја књига по УДК систему, опремању књига. Након отварања библиотеке,  један број ученика наставио је да  редовно долази у библиотеку и да прихвата нове обавезе и задатке.

Формирана је библиотечка секција чије се чланство, добровољно, обнавља на почетку сваке школске године. Рад ученика, чланова секције, сада је био усмерен на ажурирање картотеке, евиденцију задужења и позајмљених књига, дежурство у библиотеци, опремању нових књига  као и у припремању тематских садржаја за обележавање важних датума и догађаја на паноима испред библиотеке. Учешћем у различитим активностима, чланови библиотечке секције су стекли бољи увид у значај библиотеке у промоцији књиге и читања, као и њену улогу у културном и јавном животу школе.

 

Културна и јавна делатност

Улога библиотеке, на нивоу школе, огледа се у правовременом информисању ученика и наставника: о новим књигама, културним дешавањима, изложбама, промоцијама, сајмовима, конкурсима. На паноима  испред библиотеке, поред актуелних дешавања,  редовно се постављају тематски садржаји везани за обележавање годишњица,  важних датума и јубилеја, поставке ученичких литерарних и ликовних радова. На полици за изложбу  књига, у  читаоници, редовно се  излажу нове књиге, обавезна лектира, стрип, бајке, речници, сва издања књиге „Мали принц“ које поседује библиотека или  све књиге одређеног аутора.

Годинама већ постоји добра сарадња библиотеке са београдским издавачким кућама, која се огледа у представљању нових издања и организовању продајних изложби  књига  „Креативнг центара“, „Одисеје“, или промоцији нових издања уџбеника „Едука“, „Клет“ „БИГЗ издаваштво“.

Пратећи интересовања и жеље ученика, пажљиво су планирани и организовани сусрети писаца и ученика. Водило се рачуна о активној улози ученика у организацији сусрета и вођењу разговора са писцима, што се посебно видело током сусрета ученика са   песницима  Удружења писаца „Поета Дунавски венац. Међу многим писцима за децу који су посетили нашу школу издвајамо сусрете са Слободаном Станишићем, Љубивојем Ршумовићем и Урошем Петровићем.

У оквиру програма обележавања Дечје недеље (2018), школска библиотека је била иницијатор и организатор хуманитарне, продајне изложбе прочитаних књига. Новац прикупљен том приликом уложен је за куповину нових књига намењених Универзитетској дечјој клиници у Тиршовој улици.

Представнице Удружења  жена Србије и Русије „Матрона“  поклониле су школској библиотеци 80 књига, на руском језику за ученике и 20 за наставнике. Књиге  су прикупљене у две школе у граду Самари. 

Наша школа учествовала је  у међушколском пројекту за промоцију писмености и развијање језичке културе „За чистоту језика“. Изложбе карикатура Бојана Јокановића Сизиф у борби за чистоту језика и правопис, која је била постављена у школској библиотеци, посетило 30 одељења (3 8. разреда), око 900 ученика. Изложба је побудила велико интересовање и ученика и наставника. Бојанова идејна решења језичких недоумица мотивисала су  ученике да и сами, у виду карикатура, представе правописне грешке и да се својим радовима придруже заједничкој изложби свих учесника у пројекту.

Улога библиотеке и школског билиотекара је, ван школе, промовисање институција културе, изложби, позоришних представа и свих догађаја из области културе. 

Тако су чланови библиотечке секције, у оквиру сарадње на пројекту Дани сећања”, посетили  едукативну изложбу и учествовали у радионици Читамо и пишемо са Аном Франк”  која се одржавала у Библиотеци „Милутин Бојић“ на Хаџипоповцу, 2016.године.

У организацији библиотекарке, чланови библиотечке секције посетили су  Српску академију наука и уметности у оквиру програма Дан отворених врата у САНУ, 2018. године.

Чланови новинарске секција су, у пратњи наставнице српског језика и библиотекарке, посетили Радио Београд, у  години јубилеја – 90 година од постојања, 2018. године.

„Читали смо гласно“

Национални дан књиге обележили смо тако што смо „читали гласно“ лепе мисли из књиге „Мали Принц“. За крај читања одабрали смо песму „Опомена“ Мике Антића.

Акцију смо започели у школи тако што смо преко разгласа позвали ученике и наставнике да се укључе у акцију „Читајмо гласно“ коју организује Друштво школских билиотекара Србије поводом Националног дана књиге, 28. фебруара.

Читање смо симболично започели у 5 до 12 као подсeћање да је крајњи тренутак да схватимо значај  књиге и читања. Обишли смо осам одељења млађих и старијих разреда и тиме завршили акцију у школи.

Активност  смо наставили у непосредном окружењу, тако што смо обишли радње, апотеке, пекару, банку, пошту  и гласно читали запосленима и грађанима који су се затекли на тим местима.

Циљ ове заједничке активности је промовисање књиге, читања, читалачке писмености и културе говора. У акцији су учествовале чланице библиотечке секције Ана, Мина, Маша, Хана, Анастасија и Вања као фото – репортер, ученице 8-6.

„Од читања и слушања се расте“ 

Чекајући сусрет са Јасминком Петровић, у библиотеци смо организовали продајну изложбу књига ИК „Креативни центар“.  Одличан избор књига и повољне цене утицале су на велико интересовање ученика, наставника и родитеља за продајну изложбу. На паноима испред библиотеке били су постављени ученички прикази прочитаних књига наше гошће.

Нашу школу је, 11. децембра 2203. године, посетила Јасминка Петровић, познати дечији писац. Јасминка нам је учинила велику част тако што је одржала два сусрета за ученике обе смене.

Кроз сусрет су нас водила питања која су смислили ученици који су писали приказе  књига. Јасминка је сваком ученику дала прилику да јој постави питање на које је она  искрено и спонтано одговарала. Веома инспиративна питања довела су нас до разговра о подршци, о љутњи на браћу и сестре, о страховима, о начину како се решавају проблеми, о значају читања … Ученици су веома пажљиво слушали сваку изговорену реч и активно учествовали у разговору о занимљивим темама. На крају сусрета, Јасминка је  потписивале своје књиге што је љубитељима њене речи причинило велику радост.

О значају дружења са Јасминком говори чињеница да су ученици, после сусрета, из школске библиотеке позајмили све њене књиге.