Конкурсна документација

Конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку радова - радови на адаптацији и санацији свлачионица и санитарних чворова уз фискултурну салу Конкурсна...

Позив

Позив за подношење понуде за јавну набавку услуга извођење екскурзије за ученике осмог разреда у школској 20152016. години...

Позив

Позив за подношење понуде (извођење наставе у природи)  Позив-за-подношење-понуде-извођење-наставе-у-природиПреузми

Позив

Позив за подношење понуде ( набавка електричне енергије) Позив-за-подношење-понуде-набавка-електричне-енергијеПреузми