Одговор

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације – извођење екскурзије за ученике осмог разреда у школској 20152016.години...

Обавештење

Обавештење о закљученом уговору - набавка за услуге извођења наставе у природи:једнодневна екскурзија за ученике другог разреда  једнодневна-екскурзија-за-ученике-другог-разредаПреузми једнодневна-екскурзија-за-ученике-трећег-разредаПреузми...